Προφίλ

ΓΔΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Η Εταιρεία «Γ.Δ.Κ. Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με διακριτικό τίτλο «Γ.Δ.Κ.  Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 2009 από τον Γ. Καψάσκη με σκοπό να μεταφέρει την κατασκευαστική εμπειρία (άνω των τριάντα ετών) των ιδρυτών της, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα πάσης φύσεως, αλλά συγχρόνως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ευέλικτη εταιρεία που θα κατασκευάζει έργα κυρίως τεχνολογίας αιχμής.

Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) ετών, η Εταιρεία είχε ως κύριο αντικείμενό της την κατασκευή του Φράγματος του Φιλιατρινού ποταμού (συμμετοχή σε κατασκευαστική κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΓΔΚ) στην περιοχή της Τριφυλλίας του νομού Μεσσηνίας (Κ.τ.Ε. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε σε δημόσια έργα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται): 1/. ανακαίνιση του πρ. δημαρχιακού  μεγάρου Ν. Ψυχικού,  2/. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Δ.Ε. Ψυχικού (Κ.τ.Ε. ο Καλλικρατικός Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού), 3/. αποκατάσταση τεσσάρων (4) Χ.Α.Δ.Α. (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων σε Αμμουλιανή, Μεγάλη Παναγιά, Αρναία, Ιερισσό) του Δήμου Αριστοτέλη στο νομό Χαλκιδικής, 4/. Αναβάθμιση Γηπέδων Αθλοπαιδιών ΣΜΥΑ(Τ111-Π) της Π.Α. στο Τατόϊ. 

Τα τελευταία χρόνια δόθηκε έμφαση σε  οικοδομικά έργα απαιτήσεων όπως: συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στην Κορινθία και στην Αττική (πολυκατοικία-ιδιωτική κατασκευή στο Γαλάτσι) και επέκταση στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ» στην Παλλήνη, τα οποία ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και παραδόθηκαν λειτουργικά στους ιδιοκτήτες. 

Σε μία δύσκολη για τον τόπο οικονομική συγκυρία (δεδομένης και της πανδημίας που μαστίζει τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια), η Εταιρεία βασιζόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό της έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί τεχνικά και οικονομικά στο χώρο, θέτοντας κύριους τομείς δραστηριότητος, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε σε καινοτόμα και εξειδικευμένα έργα.

Σε αυτά τα πλαίσια η Εταιρεία που διαθέτει εργοληπτικό δίπλωμα 2ας τάξεως ΜΕΕΠ με Α.Μ. 26607 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ) έχει πιστοποιηθεί με :

  1. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).
  2. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
  3. ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία).

Τα βασικά/κύρια στελέχη της Εταιρείας που αναφέρονται στη συνέχεια (πλαισιούμενα από ικανούς συνεργάτες ) διαθέτουν τις τεχνικές ικανότητες, αλλά και τη θέληση ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν .

  • Ο Γεώργιος Καψάσκης (Ιδρυτής και Διαχειριστής), Πολιτικός Μηχανικός, διαθέτει τεράστια εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων οδοποιίας, υδραυλικών, βιομηχανικών- ενεργειακών, λιμενικών και οικοδομικών (Ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο Δ΄ γενικό).
    • Ο Γεώργιος Λέκκος (Συνιδρυτής και Αν. Διαχειριστής), Πολιτικός Μηχανικός, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων οδοποιίας, υδραυλικών, βιομηχανικώνενεργειακών, λιμενικών και οικοδομικών (Ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο Δ΄ γενικό).
    • Η Τοπογράφος Μηχανικός Καψάσκη Ευγενία- Ειρήνη (μέλος)  και η Αρχιτέκτων Μηχανικός Καψάσκη Στεφανία-Άλκηστη (μέλος), αποτελούν την «επόμενη μέρα» της εταιρείας.

Σήμερα η Εταιρεία, έχοντας ως πρόσθετο εφόδιο την οικονομική της «υγεία» που απορρέει από τον τζίρο και τη σταθερή κερδοφορία όπως επίσης και από τον μηδενικό τραπεζικό δανεισμό (σύμφωνα με  τα στοιχεία των ισολογισμών) , στοχεύει στην περαιτέρω ανάληψη έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Αρέσει σε %d bloggers: